Get Adobe Flash player

סיירת גולני בשבילי זה ; אחוות לוחמים, בית וגאווה, משפחה, דרך חיים, השריטה שלא מגלידה, הנמר הזקן, חברות לכל החיים, סמל לציונות, ערכים וחינוך, מקצועיות, מורשת הנופלים, שליחות, דבקות במשימה, חוד החנית, אתגר , הווי וזיכרונות לכל החיים......

חזון עמותת "הנמר המעופף" הוקמה בנובמבר 1982, בעמותה זו חברים בוגרי היחידה, הורי החיילים והמשפחות השכולות. העמותה שמה לה לדגל לפעול למען רווחת חיילי ובוגרי היחידה בשילוב הנצחת הנופלים וטיפוח המורשת. אלו באים לידי ביטוי בעידוד לימודים אקדמאים, השתלבות

המשך

תרומתך תסייע לנו בהרחבת פעילותינו ובמימוש חזון העמותה, תודה!

הצטרף למשפחה תרום עכשיו

בוא והצטרף לאחת מהיחידות המובחרות בצה"ל! לפרטים ולמידע נוסף לחץ על "למידע"